Sociaal

Facebook LinkedIn YouTube social icon red 48px

Gegevens_top

Taalschakelaar

Breadcrumbs

Missie, Visie en Waarden

Missie

Onze missie is de industriële klanten te bevoorraden met een breed gamma van Technisch innovatieve kwaliteitsproducten.
Deze producten en onze service zullen een belangrijke levensduurverbetering, productiecontinuïteit en financiële meerwaarde creëren voor onze klanten.

Visie

Het uitgebalanceerd productenprogramma van LDA vormt de basis van onze missie.
De permanente vorming van onze medewerkers, onze ervaring en applicatiekennis vertaalt zich automatisch in een voordeel voor onze klanten.
Innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten zijn onze criteria om met onze leveranciers als partner voortdurend de beste oplossingen aan te bieden.

Waarden

Bij LDA, zijn wij overtuigd dat wij correct moeten handelen, wij streven transparantie en eerlijke concurrentie na in al onze zakelijke overeenkomsten. Geworteld in onze waarden van respect, verantwoordelijkheid en integriteit, verwachten wij dat onze mensen eerlijk en verantwoord het beleid, de processen en de systemen toepassen.

Deze waarden overstijgen onze dagelijkse activiteiten en herinneren ons aan wat werkelijk belangrijk is. Deze waarden worden omarmd door ons personeel en zijn geïntegreerd in de management doelstellingen, business plannen en personeelsevaluaties.

Knop 1 (NL)

Knop 2 (NL)